...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިޔާސަތު
ނ.
ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރަކުން އެއުޞޫލުތަކަކަށް ތަބަޢަވެ ޢަމަލުކުރާ އުޞޫކުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނޯއްލަ . ސާމްރާޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ