...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީ
ނ.
(1) ގުއި.
(2) ބޮޑުކަމު ނަޖިސް.
(3) (މަލިކު) މަހުގެ ލަގޮނޑީގެ ފޫޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތާ . ހަތްހަކީމުން . ހިލޭޖެހުން . ހީލި . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހެދުން . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހޭމަސް ހެލުން . ނަރުގަނޑުފާނޫޒު . ނައިކަ . ނައު . ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. . ނަސީބުހެޔޮވުން . ނަސީބުވެރިން . ނަސީބުދެރަކަން . ނަސްރުފުޅި . ނާ . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާރޯޒު . ނިއުމޯނިއާ . ނިވައިރޯޅި . ނިޔަތްތެދުކުރުން . ނުސީދާ . ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން . ނުސީދާކަން . ނުސީދާވުން . ނެރުފާހަގަ . ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ރަސްގެފާނު . ރާހިބެލުން . ރިކޯޑުކުރުން . ރިޕޯޓަރު . ރޫސީން . ރޫސީވިލާތް . ރެޑިއޯ . ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް . ރޮނގު . ރޮނގުދެމުން . ބަނދަރުހުއްދަ . ބަނޑުދެފޮއި . ބަވާޒީ . ބަދު . ބަދުނަސީބު . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން . ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލު . ބަޠަލާ . ބަޠަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ