...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީނިސަންބޯލް
ނ.
ފިޔަޔާއި މަހާއި މިރުހާއި ހަކުރާއި ފޮނިތޮއްޓާއި ހުތާ އަދި ލޮނު ލައިގެން ތައްޔާރު ކުރާ ކާއެއްޗެއް.
މީގައި ގިނަވާނީ ފިޔައާ މަހުގެ ބައެވެ.
ރޯ ފިލުވާނީ ތެލުގައެވެ.
އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއްސަކީ ރަހަލާވަރަށް އަޅާ ތަކެއްޗެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ