...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީނު
ނ.
ތާނައިގެ ސަތާރަވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުގަނޑުފާނޫޒު . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ބިގަރު . ބިޖިލީބައްތި . ބޮޑުޝީނު . ކަށީފަރުވާ . އަކުރުފިލިތާނަ . އިންޖީނުއުނދުން . މަށިތެޔޮ . ފާނޫޒު . ތެޔޮއުނދުން . ސައިކިޔުން . ސައުފުމަށިތެޔޮ . ސާފުމަށިތެޔޮ . ސާފުތެޔޮ . ސީނުސަންޕާ . ޑަބިޔާ . ޔާސީނުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ