...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީނުދަތި
ނ.
މީދާ ހިފުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ދަގަނޑު ދައްޗެއް.
މި ހުންނާނީ ފުއްކަނޑައިފައި ހުންނަ ދެފަޅީގެ ދެމެދުގައި މީދާ ތާށިވާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ