...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީނުތަށި
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި ޗައިނާއިން ގެނެސް އުޅުނު ތައްޓެއް.
މީގެ އެކިމިނުގެ އެކި ވައްތަރުގެ ތަށިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޔާސީނުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ