...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީނުސަންފާކެޔޮ
ގެ ދަޅިގަނޑާ ވައްތައްވެސް ހުންނާނީ ރަތްކުލައިގައެވެ.
ކެޔޮގަނޑުގެ ވައްތައް ހުންނާނީ ފިތި ބާރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކޮށް ދުރުކޮށެވެ.
މިގަހުގެ ވައްތައްވެއް އަދި ގަސްވެސް ވަރަށް ފަލަވާނެއެވެ.
ވައްތައް ދޮންވިއަސް ކުލައަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.
(2) ރަތްކެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސީނުސަންޕާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ