...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީން
ނ.
(1) ތާހާއި ތަވާފަދަ އެއްޗެހީގައި ފޮޅިފަދަ އެއްޗެހި ފިހާއިރު ކިޔާ އަޑު.
(2) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ފޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރޯޒު . ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ބަނދަރުހުއްދަ . ބޭރުމީހުން . ބޮނޑިބަންދަނޑި . ބޮޑުހިއްތަންގުރާބު . ބޮޑުބަނޑުއޮޑި . ބޮޑުދަންމަތި . ބޮޑުގުރާބު . ކަފުއޮޑި . ކަލާސީ ހަނޑޫ . ކަލާސީކަން . ކިހާދޫގުރާބު . ކުޑަހިއްތަންގުރާބު . ކެލާގުރާބު . އަށިގެ . އަޑަފިއޮޑި . މަހަށްފަރަށްއަރުމާޒަށް . މާމެދުމީހުން . ފަރަދޭސީން . ފަރަންސޭސިވިލާތް . ފާރިސްކަރަ . ފުރެއްދެވެހިން . ދަންޑެހެލުބޭކަލުން . ދަންޑެހެލުކަން . ތިންރަށުއޮޑި . ތުރުކީކުކުޅު . ޔާސީމަށް އަޅާތަށި . ޚަލާސީން . ޚަލްޤުތަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ