...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީރާ
ނ.
(1) ރޯމަސް ކުނިވިޔަ ނުދިނުމަށް ހިމުން ލޮނުގެ ތެރެއަށް އަޅައިފައި ބެހެއްޓީމާ ވާގޮތް.
(2) ދުންފަތްމޮޑެ އެއްޗަކަށް އަޅައި މަތިބަންދުކޮށް ފައިބެހެއްޓީމާ ވާގޮތް.
(3) ސީރާކުރަން މަސް އަޅައިފައި ބަހައްޓާފައި ނެގީމާ ހުންނަ ދިޔަގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަކޭން . ތެތްލޮނުމަސް . ލޮނުއެޅުން . ލޮނުމަސް . ލޮނުމަސްއެޅުން . ލޮނުލުނބޯ . ސިރާއޮޑުން . ސީރާ . ސީރާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ