...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީދާ ހިލޭޖެހުން
މ.
ފުޓުބޯޅަ އާއި ހޮކީފަދަ ކުޅިވަރުގައި ކުށްކުރާ ބަޔާ އިދިކޮޅަށް ދޭ ސީދާ ގޯލެއް ދެވޭ ހިލޭޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލޭޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ