...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީދާކުރުން
މ.
(1) ތެދުކުރުން.
(2) މަގަށްއެޅުވުން.
(3) އަމާޒު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޔަތްތެދުކުރުން . ކުރިމަތިލުން . އަމާޒުކުރުން . އަތްތެރިމަސައްކަތް . މިސްރާބުޖެހުން . ދިމާކުރުން . ތެދުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ