...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީލު
ނ.
ކަނޑުގައި އުޅޭ ޖަނަވާރެއް.
މިއީ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް އަރައިއުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
މި ނޭވާލަނީ ފެނުން މައްޗަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބަޠަލުން . ބޮޑުކަމުދިއުން . އަމަލީފަންނު . ފަޅޯދަތްޕިލާ . ތަރުޖަމާނު . ތަފުސީރު . ތިއޭޓަރު . ސަފީރު . ސަފީރުކަން . ސީލެއްވުން . ޑިރެކްޓަރު . ޑުރާމާ . ޓެލިޑްރާމާ . ޓެސްޓުމެޗު . ޓޭޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ