...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީލެއްވުން
މ.
(1) ސީލުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
(2) ސީލުން މިބަސް މާތްބަހުން ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައިސި ރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ