...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީސޯ
ނ.
މެދަށް އެއްޗެއް ލައްވައި ދެކޮޅަށް ކުދިން އަރައިގެން ކިރޭ ގޮތަށް ބާއްވައިފައިވާ ފިލާ.
މިއީ ކުޑަކުދީން ކުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މި ތަފާތު އެއްޗެހިން ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ