...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީޓު
ރިއާ ވަކިކުރަން އަޅާ ގޮނގުރެޓް ފަންގިފިލާ.
(2) ބިއްލޫރިއާއި އޮމާން ޓިނާއި ފޮމެކާފަދަ އެއްޗެހީގެ ފިލާ ނުވަތަ ތާން.
(3) މަތިންދާ ބޯޓާއި ބައިސްކޯފު ފަދަ ތަންތަނުގެ ގޮނޑި.
(4) ނއ.
ފުޅާކޮށް ރޮނގުރޮނގު ދަމައިފައިވާ ނުވަތަ ފުޅާ ރޮނގެއްގެ ތެރޭގައި މާޖަހައިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިކަ . ކެފުން . އިސްޕަންޖު . ފަންގިފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ