...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީޓުފޮތި
ނ.
ފުޅާކޮށް ރޮނގުރޮނގު ދަމައިފައިވާ ނުވަތަ ފުޅާ ރޮނގެއްގެ ތެރޭގައި މާޖަހައިފައި ހުންނަ ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ