...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުނޯ
ންނަނީ ހުދުކޮށެވެ.
ކަފަހާ ލުއިކޮށެވެ.
(ވައިގައި ހުންނަ ތެތްކަން މިގޮތަށް ބަދަލުވަނީ ސުންދަރަޖަ ސެލްސިއަސް 0 ދަރަޖަ (ގައެވެ.) (2) މަޖާޒު:
ސުނޯއާއި ވައްތަރު އެއްޗެއްސާ މެދު ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
(3) މޫނުގައި އުނގުޅަން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ ކްރީމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސުނޯ . ސުނޯފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ