...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންނަ
ނ.
(ބ) ފުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޯދަ . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ރަވާތީބުސުންނަތް . ރިވާކުރުން . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . އިޙްރާމްގެދެރަކްޢަތް . ވިތުރި . ވިތުރިކުރުން . މާލިކީމަޒުހަބު . ދަމުނަމާދު . ތަރާވީސް . ތަރާވީސްނަމާދު . ތަސްބީހަނަމާދު . ސަޖިދަވަޅު . ސުންނީން . ޙަނަފީ މަޒުހަބު . ޙަންބަލީ މަޒުހަބު . ޝާފިޢީމަޒުހަބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ