...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންނަތް
ނ.
(1) ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅުތަކާއި އަމަލުފުޅުތައް.
(2) ކުރުމުން ސަވާބުލިބޭ ނުކުރިއަސް އަޒާބު ނުލިބޭ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޯދަ . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ރަވާތީބުސުންނަތް . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . އިޙްރާމްގެދެރަކްޢަތް . ވިތުރި . ވިތުރިކުރުން . މާލިކީމަޒުހަބު . ދަމުނަމާދު . ތަރާވީސް . ތަރާވީސްނަމާދު . ތަސްބީހަނަމާދު . ސަޖިދަވަޅު . ޙަނަފީ މަޒުހަބު . ޙަންބަލީ މަޒުހަބު . ޝާފިޢީމަޒުހަބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ