...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންކަން
ަމަށް ގޮސް ހުސްވެއްޖެއެވެ.
(2) ޖަމާޢަތެއްގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ބޯބޯމަތިން ނަގާ ފައިސާ.
(3) އިހުގައި ހަވަރުގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ފިހާރަ ފިހާރައިން ނަގައި އުޅުނު ފައިސާއެއް.
(4) އިހުގައި ބަނދަރަށް އަންނަ ބޯޓުފަހަރުން ނަގައި އުޅުނު މުދަލުގެ ބާވަތްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮނިހުންޏަށްގޮސް ހުސްވުން . ތުކުއްލާ . ތުކުއްލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ