...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންކަންނެގުން
ގެ ބަޔަކު ނުވަތަ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ފަދަ ބައެއްގެ ތެރެއިން ގަސްދުކުރާ ކަމަކަށް ކަނޑައެޅޭ އެއްޗެއް ނެގުން.
(2) އިހުގައި ހަވަރުގެ ބަޔަކު ނިކުމެގެން ފިހާރަފިހާރައިން ނަގައި އުޅުނު ލާރިއެއް ނެގުން.
(3) އިހުގައި އަންނަ ބަނގަލާ ބޯޓްފަހަރުން ނަގާ ތަކެތި ނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ