...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންކަންޖެހުން
މ.
(1) ބަޔަކު ކާއެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރަނިކޮށް ފެނުމުން ނުވަތަ ތަނެއްގައި ކާ އެއްޗެއް ހުއްޓައި ފެނުމުން އޭގެ ތެރެއިން އެތިއެތި ކޮޅު ނަގައިގެން ކެއުން.
(2) ދަހިކުދިން ނުވަތަ މީހުން އެތިއެތި ކޮޅުން ކެއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ