...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންގަޑި
ނ.
(1) ރޭގަނޑުގެ 21 ހަމަ ޖަހާވަގުތު.
(2) 42 ގަޑި ފުރިހަމަވާ ވަގުތު.
(3) ކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ހަމަވާ ވަގުތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ