...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުންޕާ
ނ.
(1) ބަދުނަސީބު.
(2) ކަމެއްގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ ދެރަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން . މުސީބާތް . މުސީބާތްޖެހުން . ފަހުބުދަފަންސަވީސް . ފައިކިޔުން . ދިހަމޮހުން . ދޮރުވަރުދުވަސް . ސުންނުބައި . ސުންނުބައިކަން . ސުންނުބައިވުން . ސުންކިއުން . ސުންފައި . ސުންފައިކަން . ސުންފައިވުން . ސުންފާ . ސުންފާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ