...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުރެ
އ.
ފެށިގެން.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ވަގުތާ ނުވަތަ ޒަމާނާ ގުޅުވައި ގެންނެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ދުނިޔެ ފެށުނީއްސުރެ.
(ށ) ދޭއް ޖެހީއްސުރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަ . ހާރުދަން . ރަތްވިލާދަޅަމަތި . ރޭކަނު . ރޭކަނުކަން . ރޭކަނުވުން . ރޭގަނޑު . ރޯނާވުން . ރޯދަ . ރޯދައަށްހުރުން . ބަދުރުވާމޫސުން . ބިންބުޅަލަށްޖެހުން . ބިންބުޅާ . ބޭރުފެންޑާ . ބޯވަޅުއެޅިލިބާސް . ކަދުން . ކޮޕީ ފަންސުރު . އަންދުވަހުއާދަ . އަރާއިރު . އަވަސްނިޔާ . އަދިއަދަށްދާނދެން . އަދިއަދާޖެހޭނދެން . އެއްހުރާރިހުން . ވާރުއޮޑީދަތުރު . މުއްދަތު . މުސްކުޅިބަސް . މެންދަން . މެންދުރުކުރި . މެންދުރުފަސް . ފަންސުރުމެޓާ . ފަތިސް . ފަތިސްދަންމަތި . ފުލޯކުވާހަކަ . ދަޅަމަތި . ދަތުރުމަތި . ދުވާލު . ދޮށީއަނބި . ލަފުލައިގެން ގެންގުޅުން . ގޫއިރިފުސްމަ . ސުރެ . ސުރެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ