...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުރެން
އ.
ކަންވާން ފެށިޒަމާން އަދި ތަން ބަޔާން ކުރުމަށް ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ހެދުނުއް ސުރެން މިހުންނަނީ މިތާނގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންބުޅަލަށްޖެހުން . ކަދުން . ދަޅަމަތި . ދަތުރުމަތި . ލަފުލައިގެން ގެންގުޅުން . ސުރެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ