...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުކުން
ނ.
(1) އަކުރުގެ މަތީގައި ޖަހާނިޝާނެއް.
މިނިޝާން އޮންނަނީ ވަށް ބޮޅެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
(2) ފިލިޖަހައިގެން ނެރޭ އަޑު އަޑު ނުނިކުންނަ ގޮތަށް އަކުރުގައި ޖަހާ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިސިކުންތު . އަކުރުފިލިތާނަ . މަފިދުތެލޮގައިވިޔަނިސުން . ގ . ސުކުންކުރުން . ސުކުންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ