...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުއިޗު
ނ.
ކަރަންޓް ގުޅާފައިވާ އެއްޗަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށާއި ކަނޑައިލުމަށް ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސުވިޗު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ