...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުއްކަތުރާ
ނ.
ޔަމަނުގެ ސޯމާލިއާގެ ކައިރީގައި އިރުދެކުނުން 012 މޭލު ދުރުގައި އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އޮންނަ ރަށެއް.
މިއީ ޔަމަނުގެ ދަށުގައި އޮންނަރަށެކެވެ.
ބޮޑު މިނަކީ 0041 އަކަމޭލެވެ.
މި ރަށުގެ މީހުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާ އިތާމުތް ނެގުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސުއްކަތުރާކަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ