...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުއްޓާ
ނ.
ދުންފަތުން ހިމަދިގުކޮށް ވަށްކޮށް އަނބުރައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލިކުރުން . ކަޅުބިޑި . އެނބުރުން . ވާގަނޑު . ދުންފަތް . ދުންފަތްގަސް . ލައިޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ