...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުވަ
ނ.
(ބދ) ތެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައުޟާ . ބަކަރި . ކައުޘަރު . ކުޅާފަރު . އިޖުމާޢު . އޫރު . މާޅިކަ . ފިރުދައުސު . ފުރުވައިލުން . ލޯބޯކޮށިކަން . ސުންދުސްފޭރާން . ޖަންނަތު . ޙޫރުލްޢީނުން . ޙޫރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ