...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުވަރުގެ
ނ.
މާތް ﷲ އެންގެވި ގޮތަށް އުޅޭ އަޅުތަކުންނަށް، ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެކަމުގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ދެއްވާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅާފަރު . އިޖުމާޢު . ޖަންނަތު . ޙޫރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ