...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުވާ
އަނގަޔަށްލާން އަތުން ނަގާ މިންވަރު.
(4) (ޏ) ޓެނިސްބޯޅަވަރުގެ ވައްބޯޅައަކާއި ބަމައެއް ހުންނަ ވަރުގެ އޮނުބުރިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރު ކުޅެނީ ކުޅޭމީހުން ދެބަޔަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ.
(5) (ސ) ފަންވަތުން ވިޔެގެން ކުޅެން ގެންގުޅޭ ބަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއި . ހޭ . ނަކީރު . ނާ . ބަޅުކެޔޮ . ބާ . ބާވަ . ބާގައެރުން . ބުރުދާގައިމުކުރުން . ކާކު . ކިހާ . ކިހިނަކުން . ކީކޭ . ކޮން . އަނގަބަސް . އަނގަބެދުން . އަރަތް . އިޖާބަދިނުން . އެހުން . އެހެންތަ . އެތޯމިތޯ . އެޔޯ . އޮޅުންސުވާލި . އޮޅެންސާލި . ވެޅަންސާލި . ވެޅެންސާލި . ވޮޅެންސާލި . މާކުސް . މުންކިރުނަކީރު . ފައިދާވުން . ފޮތިގަނޑުގައި އަތްލުން . ދިމާވުން . ދެނޯ . ދޯ . ތަ . ތަޅޭ . ތެ . ތޯ . ސާވޭ . ސާވޭކުރުން . ސުބެޔާ . ސުވާކުޅުން . ސުވާމީންގެ . ސުވާލުމާކު . ޕެނަލް . ޖަވާބު . ޖަވާބު ދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ