...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުވާލު
ނ.
(1) އަނެކެއްގެ ފަރާތުން ޖަވާބަކަށް އެދި ބުނާބަސް.
(2) އެއްޗެއް އަހާ އެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއި . ހޭ . ނަކީރު . ބާ . ބާވަ . ބުރުދާގައިމުކުރުން . ކާކު . ކިހާ . ކިހިނަކުން . ކީކޭ . ކޮން . އަނގަބަސް . އަރަތް . އެހުން . އެހެންތަ . އެތޯމިތޯ . މުންކިރުނަކީރު . ފޮތިގަނޑުގައި އަތްލުން . ދޯ . ތަ . ތަޅޭ . ތެ . ތޯ . ސާވޭ . ސާވޭކުރުން . ޕެނަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ