...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުވާލުކުރުން
މ.
(1) އަނެކެއްގެ ފަރާތުން ޖަވާބަކަށް އެދި އެއްޗެއް ބުނުން.
(2) މީހަކުކުރެން އެއްޗެއް އެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ