...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުވާލުމާކު
ނ.
ސުވާލަކަށް ހިމެނޭ ލަފުޒެއް، ނުވަތަ ޖުމްލައެއް ނިމޭތާނގައި ޖަހާ ނިޝާނެއް.
މި ނިޝާން އޮންނަނީ (?) މިސިފަޔަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ