...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުވޭހުހީނާ
ނ.
ހީނާފަތުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އާދައިގެ ހީނާގަހުގެ ފަތަށްވުރެ ފަތް ބޮޑެތިކޮށް ވާކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތް ފުނޑައިފައި އެޅިޔަސް ފަތްކުދި ހީނާފަތް އެޅީމާ ރަތްވާވަރަކަށް ރަތެއް ނުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ