...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުފުރާ
ނ.
(1) ކާންހަދަންވީމައި ތަށިތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަތުރަން ބޭނުންކުރާ ފޮތިގަނޑު.
(2) ކާންހަދާ ތަށިތައް އޭގެ މަތީގައި އެތުރުމަށްޓާކައި ފަތުރާލާ އެތި.
(3) ކާންހަދައިފައި ވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލިވަރޮހެދުން . ކާންހެދުން . ދަނގެތީމީހުން ރޯދަވީއްލުން . ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ . ތަށިމައްޗަށްއެރުން . ތަށިމަތި . ތަށިމަތިބެލުން . ތަށިދޮށުމީހުން . ތުނޑުސުފުރާ . ތުނޑުސުފުރާޔަށް އަތްހަމަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ