...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުފުރާމަތި
ނ.
ކެއުމަށް ކާތަކެތި އަތުރައިފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަށިމަތި . ތަށިމަތިބެލުން . ތަށިދޮށުމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ