...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުތުލި
ނ.
ގަހެއްގެ ގަސްގަނޑުގައި ހުންނަ ފަށްތަކެއް.
މި ނަގަނީ ގަސްފެނުއަޅައިގެންނެވެ.
މިއީ ގޯނި ވިޔުމަށާއި ވައު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުގަސް . ހުދުކިއްތާނި . ނަނު . ރަޖާ . ބޮޑުކިބާދާރީ . ކުނާ . އަތިރީގޭދާރި . އިސްތަފާ . ވައު . ވަލް . ވާގަނޑު . މާރު . މާރުއެޅުން . ގޯނި . ސުތުލިބަރަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ