...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުލޭމާނުމުދި
ނ.
ތަށި ތަވީދު ލިޔާއިރު ފެށުމާއި ނިމުމުގައި ޖަހަންބޭނުންކުރާ ނިޝާނެއް.
މިހުންނާނީ ފަސްފިޔަ ހުންނަ ތަރިއެއްގެ ގޮތަށެވެ.
މިނިޝާން ކުރަހަނީ ގަލަން ޖައްސާ ގޮތަށް ނައްޓައި ނުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ