...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސުލްޙަ
ނ.
(1) ހަމަނުޖެހުމަކަށްފަހު، ދެފަރާތެއްގައި އުފެދޭ ރަނގަޅު ގުޅުން.
(2) ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނެތްކަން.
(3) އަމަން އަމާންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސުލްޙަނާމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ