...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޫ
ނ.
(1) ޒަކަރު.
(2) (ބދ) ކުޑަކަމުދާ ހާޖަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަރުފަ . ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހަފު . ހަދްޔު . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހާލި . ހިނި . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިރުނދުދޫނި . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހިޖުރަ . ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ހުޅަނގު . ހެރަ . ހޭރުން . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ހޮވާކެއުން . ހޯނު . ހޯރައެޅުން . ހޯއްދުން . ހޯއްދުންތެރި . ހޯއްދުންތެރިކަން . ހޯދީނެރުން . ނަންނުގަތި . ނައްޞު . ނޫލު . ނޮޅި . ނޮޅުން . ރައުޟާ . ރަވާ . ރަފީގު . ރަތްމުގު . ރަތްމޭ . ރަސޫލާ . ރަސޫލުން . ރާހިސޫރަތް . ރިބާ . ރިވާކުރުން . ރިތްދަނޑި . ރިސާލަތު . ރޫހަ . ރޫހަވަޅު . ރޫފަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ