...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޫރަތް
ނ.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 411 ބައިގެތެރެއިން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާހިސޫރަތް . ޔާސީމަށް އަޅާތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ