...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޫފާސޫފި
ނ.
ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ސޫތްޕަށް އެއްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވާނުބަގީޗާ . ހާލި . ހޭރުން . ހޮވާކެއުން . ހޯރައެޅުން . ބަނޑު ޖެހުން . ބިޅިހެދުން . ކޮށް . އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން . އިށީނުން . އޮޅު . މުޑުވައްކުރުން . ފިޔަޖެހުން . ފީ . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ތޮއްތެޅުން . ލަވަމުން ގެންދިއުން . ލަވަޖެހުން . ގައިހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ