...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޫފި
ނ.
(1) ޖަނަވާރު.
(2) (ބދ) ބިސްއަޅައިގެން ވިހާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވާނުބަގީޗާ . ހަދްޔު . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހާލި . ހޭރުން . ހޮވާކެއުން . ހޯރައެޅުން . ރަފީގު . ބަނޑު ޖެހުން . ބިންކޮންނަސޫފި . ބިންމަތީއެއްޗެހި . ބިޅިހެދުން . ޅައި . ކޮށް . އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން . އަޟުޙިޔާ . އަޟުޙިޔާކަތިލުން . އިށީނުން . އޮޅު . ވަލުސޫފި . ވަލުޖަނަވާރު . ވަޙްޝީސޫފި . ވާމޭލި . މިނިކާޖަނަވާރު . މުޅަތަކެތި . މުޑުވައްކުރުން . ފިޔަޖެހުން . ފީ . ފެނަރަނޑަ . ފެންނުދިންމާނު . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދޫނި . ތޮއްތެޅުން . ލަވަމުން ގެންދިއުން . ލަވަޖެހުން . ގައިހެދުން . ޖަނަވާރު . ޖިންސު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ