...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޫފިކެޔޮ
ނ.
ފަތްކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކޭލުގެ ބޭރުތޮށި ވައްތަރުވާނީ ފުސްކޭލާއެވެ.
ތޮށި ވަރަށް ތުނި ވާނެއެވެ.
މިކޭލުގައި ފޮނިރަހަ ގަދަވާނެއެވެ.
ރަހަ އެންމެ އެއްގޮތް ވާނީ ސަންޕާކޭލާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ