...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޫތު
ނ.
އިންޗިއެއްގެ އަށްބައިކުޅަ އެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫލު . ބޮޑުބިސްކޯދު . ފަންކާތުނޑު . ފޫޓުފަތިގަނޑު . ފޫޓުފީތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ