...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސޫޖީ
ނ.
ރަވައިގައި ނުވަތަ ފާރޮށީކުނޑިގައި ކައްކާ ފޮނި އޮލަބުއިމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަވާ . ސުރުޖީ . ސެވޫނަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ