...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސެހެރީ
ނ.
(1) އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ތައާރަފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަ ނުވަތަ ލިޔާލިޔުން.
(2) ތަރުވާޒު.
(3) ލަވަޔަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ލަވަކިޔާ ރާގުނޫން ރާގަކަށް ކިޔާ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ